آموزش زبان انگلیسی کلاس نهم متوسطه

در این بخش تمامی سرفصل های کتاب آموزش زبان انگلیسی نهم متوسطه را گنجانده ایم که شما دانش آموزان گرامی می‌توانید با ورود به هر یک از سرفصل های زیر یادگیری زبان انگلیسی را شروع کنید.

در هریک از سرفصل های کتاب زبان نهم موارد زیر آموزش داده می‌شود :

  • آموزش گرامر و قواعد مرتبط با درس
  • آموزش تلفظ صحیح
  • آموزش مکالمه
  • آموزش اصطلاحات
  • آموزش لغات مربوط به هردرس

سرفصل های آموزش زبان انگلیسی نهم

آموزش درس دوم

سفر

آموزش درس سوم

مراسم و جشنواره ها

آموزش درس چهارم

خدمات

آموزش درس پنجم

رسانه

آموزش درس ششم

بهداشت، درمان و صدمات