آموزش زبان انگلیسی هشتم

در این بخش تمامی سرفصل های کتاب آموزش زبان انگلیسی هشتم متوسطه را گنجانده ایم که شما دانش آموزان گرامی می توانید با ورود به هر یک از سرفصل های زیر یادگیری زبان انگلیسی را شروع کنید.

هریک از سرفصل ها شامل موارد زیر می باشد :

  • آموزش گرامر و قواعد مرتبط با درس
  • آموزش تلفظ صحیح
  • آموزش مکالمه
  • آموزش اصطلاحات
  • آموزش لغات

سرفصل های آموزش زبان انگلیسی هشتم

آموزش درس اول

ملیت ها

آموزش درس دوم

روز های هفته

آموزش درس سوم

توانایی های من

آموزش درس چهارم

سلامتی و بیماری ها

آموزش درس پنجم

شهر من

آموزش درس ششم

روستای من

آموزش درس هفتم

سرگرمی های من